top of page

mKomfy® 1.8 25R BLE

Komfyrvakt 25A med trådløs sensor.

mKomfy® 1.8 25R BLE

mKomfy 1.8 er utviklet med tanke på bruk i private hjem. For å kunne forhindre flesteparten av falske alarmer bruker komfyrvakten litt tid på å analysere informasjonen på platetoppen.
Særlig kraftfulle platetopper som kan starte en brann innen 120 sekunder, kan forårsake antenning før komfyrvakten reagerer. Dette avhenger også av kokeredskap og væske/ vare som varmes på platetoppen.

SIKKERHETSFUNKSJONER


Faktainformasjon 

mKomfy 1.8 er utviklet med tanke på bruk i private hjem. For å kunne forhindre flesteparten av falske alarmer bruker komfyrvakten litt tid på å analysere informasjonen på platetoppen. Særlig kraftfulle platetopper som kan starte en brann innen 120 sekunder, kan forårsake antenning før komfyrvakten reagerer. Dette avhenger også av kokeredskap og væske/ vare som varmes på platetoppen. 


Overtemperatur 

Komfyrvakten overvåker temperaturen på komfyren og alarmerer hvis temperaturen overstiger maks grense. Temperaturalarm piper 3 ganger hvert 5. sekund i 20 sekunder og sensor lyser rødt. Senk umiddelbart temperaturen på komfyren for at den ikke skal slås av, eller trykk på betjeningsknappen på sensor for å godkjenne den høyere temperaturen en periode. 


Tamperfunksjon 

Komfyrvakten har innebygd sikkerhetsfunksjon som detekterer om sensoren ikke er montert riktig i festebraketten. Hvis komfyren benyttes og sensoren ikke er montert riktig vil sikkerhetsfunksjonen aktiveres og alarmere med 5 pip i 5 sekunder før komfyren slås av. Plasser sensoren tilbake i festebraketten på veggen og trykk på betjeningsknappen for videre bruk. 


Valgfri timerfunksjon 

Når komfyrvakten detekterer at komfyren er slått på, kan den starte en innebygd timer (nedtellingsur). Når timeren har telt ned til null, blir komfyren slått av. I de siste 5 minuttene vil komfyrvakten varsle med alarm. For å starte timeren på nytt, trykker man 1 gang på betjeningsknappen på sensoren. For å få forlenget brukstid hold betjeningsknappen inne i 10 sekunder (se under ”Daglig bruk”). NB: Ved bruk av strømmåling er det strømtrekket fra komfyren som starter timeren. Om strømtrekket blir borte i over 1 min så nullstilles timeren. Ved bruk av for eksempel stekeovn vil termostaten til ovnen kunne koble ut strømtrekket over 1 min og timeren vil nullstilles. 


Ved bruk av strømmåling (DIP 9) 

Med bruk av strømmåling må strømtrekket til platetoppen detekteres før sikkerhetsfunksjonen til komfyrvakten aktiveres. Som standard er dette ca 280W. Om komfyren under bruk trekker mindre enn 280W vil ikke sikkerhetsfunksjonen være aktivert. Denne grensen kan testes og kalibreres, se neste side.DAGLIG BRUK


Brukerinformasjon

Produktet forutsetter at man utøver normal forsiktighet ved bruk av komfyr og tilhørende kokeredskap. Komfyren bør normalt under bruk ikke forlates uten hyppig tilsyn, selv om sikkerhetsutstyr som mKomfy er installert. Det vil være stor røykutvikling før utkobling, så tilleggsutstyr som Strømkutt kan være med på å gjøre kjøkkenet tryggere.


Å tenke på ved matlaging

Hvis man skyver en stekepanne/kasserolle over på en annen plate, avdekkes en meget varm plate, og komfyrvakten kan registrere dette som en overoppheting og gi alarm. Bruk kasseroller som dekker hele platen for å redusere sjansen for uønsket temperaturalarm.


Midlertidig forlenget brukstid 

(Gjelder kun hvis Timerfunksjon er aktivert, se under ”Sikkerhetsfunksjoner”)

Timeren (nedtellingsuret) kan midlertidig forlenges til 2 timer (12 timer ved innstilt 120/360 min) ved å holde inn betjeningsknapp i 10 sekunder.

Sensor bekrefter med 2 pip når forlenget brukstid er aktivert. Når tiden har løpt ut eller komfyren har vært avslått i minst 2 minutter tilbakestilles nedtelling til standard.

Hvis man ønsker å avbryte forlenget brukstid, så hold inn betjeningsknappen i 10 sekunder. Sensoren piper 1 gang for å bekrefte.


Batteri

Batteri anbefales byttet hvert 5. år eller ved varsel om lavt batteri.

  1. Trekk sensoren fra veggen.

  2. Skru av bakdeksel (2 skruer) og bytt batteriene, 3 stk “AA”. 

  3. Skru på dekslet igjen, og sett sensoren på plass på veggen.

  4. Trykk på betjenings-knappen.

bottom of page