top of page

Foruminnlegg

ctmlyng
27. jun. 2022
In Komfyrvakt
mKomfy 1.8 er utviklet med tanke på bruk i private hjem. For å kunne forhindre flesteparten av falske alarmer bruker komfyrvakten litt tid på å analysere informasjonen på platetoppen. Platetopper som er så kraftige at de klarer å starte en brann på under 120 sekunder vil være så raske at komfyrvakten kan få problemer med å reagere før det antennes, avhengig av kokeredskap og medium på platetoppen. Overtemperatur Komfyrvakten overvåker temperaturen på komfyren og alarmerer hvis temperaturen overstiger maks grense. Temperaturalarm piper 3 ganger hvert 5. sekund i 20 sekunder og sensor lyser rødt. Senk umiddelbart temperaturen på komfyren for at den ikke skal slås av, eller trykk på betjeningsknappen på sensor for å godkjenne den høyere temperaturen en periode. Tamperfunksjon Komfyrvakten har innebygd sikkerhetsfunksjon som detekterer om sensoren ikke er montert riktig i festebraketten. Hvis komfyren benyttes og sensoren ikke er montert riktig vil sikkerhetsfunksjonen aktiveres og alarmere med 5 pip i 5 sekunder før komfyren slås av. Plasser sensoren tilbake i festebraketten på veggen og trykk på betjeningsknappen for videre bruk. Valgfri timerfunksjon (se side 10 for aktivering) Når komfyrvakten detekterer at komfyren er slått på, kan den starte en innebygd timer (nedtellingsur). Når timeren har telt ned til null, blir komfyren slått av. I de siste 5 minuttene vil komfyrvakten varsle med alarm. For å starte timeren på nytt, trykker man 1 gang på betjeningsknappen på sensoren. For å få forlenget brukstid hold betjeningsknappen inne i 10 sekunder (se side 4). NB: Ved bruk av strømmåling er det strømtrekket fra komfyren som starter timeren. Om strømtrekket blir borte i over 1 min så nullstilles timeren. Ved bruk av for eksempel stekeovn vil termostaten til ovnen kunne koble ut strømtrekket over 1 min og timeren vil nullstilles. Ved bruk av strømmåling (DIP 9) Med bruk av strømmåling må strømtrekket til platetoppen detekteres før sikkerhetsfunksjonen til komfyrvakten aktiveres. Som standard er dette ca 280W. Om komfyren under bruk trekker mindre enn 280W vil ikke sikkerhetsfunksjonen være aktivert. Denne grensen kan testes og kalibreres, se side 11.
0
0
1
ctmlyng
27. jun. 2022
In Komfyrvakt
Sensor og stikk er ferdig paret fra fabrikk og klar til montering. For eventuell ny paring: Ta ut minst ett batteri fra sensor (evt. gjør klar batterier til sensor, men IKKE sett disse inn). Kort trykk på betjeningsknapp Stikk. Gul LED blinker. Hold inn betjeningsknapp på sensor og sett inn batterier i sensoren. 4 lydsignal avgis, blå LED på stikk blinker og stikk slår seg av. Slipp betjeningsknapp på sensor. Sensor og stikk er nå paret sammen.
0
0
2
ctmlyng
27. jun. 2022
In Komfyrvakt
Ved problemer med komfyrvakten som du ikke kan løse, kan du aktivere nødmodus som gir strøm til komfyren i 12 timer (kan gjentas igjen for 12 nye timer). OBS! Alle sikkerhetsfunksjoner er deaktivert i denne perioden. Bruk tiden til å kontakte en elektriker for å løse problemet. For å aktivere nødmodus: Slå av og på sikringen til komfyren 3 ganger med minst 1 sekunds mellomrom i løpet av 10 sekunder.
0
0
0
ctmlyng
27. jun. 2022
In Komfyrvakt
Alarmsignal: Ett (1) lys- og lydsignal hvert 15. sekund i 5 minutter. Årsak: Komfyrvakten varsler at timeren er inne i de siste 5 minuttene. Tiltak: Trykk på betjeningsknappen for å starte timeren på nytt. Alarmsignal: Fem (5) lys- og lydsignal i løpet av 5 sekunder. Årsaker: Tamperfunksjon detekterer at sensor er fjernet fra festet. Tiltak: Sett sensor tilbake i festet og trykk på betjeningsknappen. Alarmsignal: To (2) lys- og lydsignal hvert 5. minutt. Årsak: Batteribytte er nødvendig. Tiltak: Bytt batteriene. OBS! Påse at du har nye batterier tilgjengelig først (3 stk AA). Alarmsignal: Tre (3) lys- og lydsignal hvert 5. sekund og fast rødt lys mellom signalene. Årsak: Overtemperatur. Tiltak: Senk temperaturen, eller trykk på betjenings- knappen for å midlertidig godkjenne for høy temperatur. Alarmsignal: To (2) lys- og lydsignal og komfyr kobler ut 10 min etter bruk. Årsak: Batteribytte er nødvendig. Tiltak: Bytt batteriene. OBS! Påse at du har nye batterier tilgjengelig først (3 stk AA). Alarmsignal: Tre (3) lys- og lydsignal hvert 30. sekund. Årsak: Fortsatt overtemperatur etter utkobling. Tiltak: Senk temperaturen, eller trykk på betjenings- knappen.
0
0
2
ctmlyng
23. jun. 2022
In Komfyrvakt
Batteri anbefales byttet hvert 5. år eller ved varsel om lavt batteri. Trekk sensoren fra veggen. Skru av bakdeksel (2 skruer) og bytt batteriene, 3 stk “AA”. Skru på dekslet igjen, og sett sensoren på plass på veggen. Trykk på betjeningsknappen.
Skifte batteri på mKomfy 1.8 25R content media
0
0
10

ctmlyng

Admin
Flere handlinger
bottom of page